مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 15 تير 1401 | Wednesday, July 6, 2022

 

بروزرسانیِ IFRS2019:تغییرات اصلی ای که باید نسبت به آنها آگاه باشید

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 16 ارديبهشت 1399

زمینه: IFRS،برآورد های حسابداری(IAS8)، تلفیق و گروه ها،کارمندان،ابزارهای مالی، صورت های مالی،حسابداریِ IFRS،مالیات بر درآمد،اجاره ها،PPE(IAS16 و موارد مرتبط)، شناسایی درآمد.

بروزرسانیِ IFRS2019:تغییرات اصلی ای که باید نسبت به آنها آگاه باشید
بروزرسانیِ IFRS2019:تغییرات اصلی ای که باید نسبت به آنها آگاه باشید
زمینه: IFRS،برآورد های حسابداری(IAS8)، تلفیق و گروه ها،کارمندان،ابزارهای مالی، صورت های مالی،حسابداریِ IFRS،مالیات بر درآمد،اجاره ها،PPE(IAS16 و موارد مرتبط)، شناسایی درآمد.
ترجمه  با اندکی تلخیص:ستارشکری
باردیگر:سالی جدید شروع شده و شماری از تغییرات یا اصلاحیاتِ مربوط به IFRS روی کار آمده اند.تقریبا مطمئنم که از مهم ترین هایشان مثل IFRS16 جدید آگاهید اما اجازه بدهید جمع بندی کلّی ای از تمام موارد داشته باشیم تا آنها را در ذهن خود نگاه داشته باشید.
در این مقاله،سعی خواهم داشت تا نقدی به تمام تغییرات یا اصلاحیات داشته باشم و شما هم تا آخر بخوانید(یا در صورتی که عجله دارید کشوی فایل را به پایین بکشید) می توانید جدول خلاصه همه شان را ببینید. 
استاندارد ها و اصلاحیاتِ اجرایی از اول ژانویه ۲۰۱۸
اما اگر در حال بستنِ صورت های مالیِ سال ۲۰۱۸ تان باشید آنگاه این خلاصه کوتاه،برایتان جنبه بسیار عملی ای خواهد داشت.
فقط به ذهنتان بسپارید که تغییرات زیر از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ شده اند و ممکن است نیاز باشد ارقام مقایسه ایِ ۲۰۱۷ تان را نیزمجددا اعلان کنید.
فهرست اینجا است:
۱-ابزار های مالیِ استاندارد جدیدِ IFRS 9 ،به صورت کامل به کار برده می شوند.
اگر اجرای IFRS9  را تا لحظﮥ آخر به تعویق انداخته اید،حالا نوبت شماست.
استاندارد IAS39 دیگر کاربرد ندارد و صورت های مالی شما برای سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ باید تحتِ IFRS9  آماده شوند.
IFRS9   واقعا پیچیده است وحتی اگر برای یک موسسه ی   مالی کار نمی کنید ،باید خودتان را حداقل با روش شناسیِ جدید برای ذخیره سازیِ قرض بد مرتبط با دریافتنی های بازرگانی تان آماده سازید.
من مقاله ها و پادکست های بسیاری در خصوص IFRS9و مطالب کامل و پیچیده و ویدیو های کامل با مورد کاوی های بسیاری در اینجا بیابید.
۲-استاندارد جدید IFRS15:درآمد از قراردادها با مشتریان به صورت کامل کاربرد دارند.
گویی که اجرای IFRS9  کافی نباشد،نیاز دارید IFRS15 را نیز به صورت کامل اجرا نمایید.
 IAS18   درآمد را فراموش کنید.
می توانید مقادیر زیادی مطالب مجانی در خصوص IFRS15  و ویدیو هایی با راهنماهای گام-به-گام وو مورد کاوی های بسیاری در اینجا بیابید.
۳-اصلاحیه IFRS2پرداخت مبتنی برسهام
استاندارد IFRS2  با شفاف سازی های مرتبط با طبقه بندی و اندازه گیری معاملات پرداخت مبتنی بر سهام خاص اصلاح شد:
به طور اخصّ:
IFRS2 اکنون شامل الزامات حسابداری مرتبط با رویارویی با شرایط اعطایی و غیر اعطایی درمعاملات پرداختِ تسویه شده با نقدینگی و مبتنی بر سهم می باشد.
راهنمایی در خصوصِ معاملات پرداخت مبتنی بر سهام با ویژگیِ تسویه خالص برای تعهداتِ مالیاتِ تکلیفی اضافه شده است.
IFRS2 ،الزامات حسابداری جدیدی برای اصلاحاتِ معاملات پرداخت مبتنی بر سهام از سیستم نقدی به سیستم حقوق صاحبان سهام اراﺋه داده است.
تمام این اصلاحیات باید به صورت احتمالی مورد کاربرد قرار بگیرند.
اصلاحیه ی قرارداد های بیمه IFRS4
دو استاندارد جدید، IFRS9  ابزارهای مالی و قرارداد های بیمه IFRS17،تاریخ های اجرای متفاوتی دارند و این می تواند موجب بعضی عدم هماهنگی ها و مشکلات در گزارشگری توسط شرکت های بیمه شود.
-بنابراین این اصلاحیه باید این موارد را با مجاز نمودن دوگزینه برای صادر کنندگانِ قراردادهای بیمه، بر طرف کند:
رویکرد پوشش؛ ورویکرد تعویقی(در اینجا واحد مجاز خواهد بود IAS 39 را به جای IFRS9 به کار ببرند تا IFRS17، اجرایی شود.).
هر دو رویکرد انتخابی هستند.
4:اصلاحیات  بر IAS28 سرمایه گذاری ها در همکاران و پروژه های مشترک
شفاف سازی جدید به IAS28  اضافه شود.
وقتی یک واحد یک سرمایه پر ریسک یا سازمان مشابهی باشد،می تواند انتخاب کند سرمایه گذاری را در پروژه مشترک یا همکار را با ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان در یک خط با IFRS 9(روش غیر حقوق صاحبان سهام) اندازه گیری نماید.
اصلاحیه این گزینه را که بر مبنای سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در زمانِ شناسایی اولیه( و عدم نیاز به به کارگیری برای کلِّ پورتفو)، شفاف سازی کرد.
5-اصلاحیات برمالکیت سرمایه گذاریِ IAS40
این اصلاحیه برای دوره هایی که در روز ۱جولای ۲۰۱۸ قابل کاربرد است(نیازی به به کارگیری برای صورت های سالیانه برای سال منتهی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ در آن زمان نیست).
اصلاحیه  انتقال های یک مال به یا ازمستغلات سرمایه گذاری را شفافف سازی نمود.
چنین انتقالی تنها زمانی ممکن است که شواهد تغییر در استفاده موجود باشد.
با این وجود تغییر در مقاصد مدیریت برای استفاده از اموال(مستغلات) جز شواهد تغییر در استفاده به شمارنمی رود.
استانداردها و اصلاحیات قابل اجرا از ۱ ژانویه ۲۰۱۹
۱IFRS 16  اجاره(لیز) قابل اجرا می شود
این احتمالا بزرگترین تغییر با شدید ترین تاثیر بر صورت های مالی و میزان کار مورد نیاز برای به وقوع پیوستن است.
از «IAS17  اجاره ها»ی قدیمی سبقت گرفته می شود و دیگر نمی توان از استفاده نمود.
بنابراین بهتر است شروع کنید به بازبینیِ تمام قرارداد های اجاره ای تان تا ببینید «لیز» دارید یا نه.
اگر اجاره کننده ای با بعضی اجاره های در حال اجرا هستید نیاز خواهید داشت بدهی(مسئولیت) اجاره را به علاوﮤ داراییِ حق استفاده را به جای ثبت مستقیم تمامیِ پرداخت ها در سود یا زیان شناسایی نمایید.
 من مقالات بسیاری در مورد IFRS 16  نوشته ام و همینطور ویدﺋو هایی در باره اش ساخته ام پس نگاهی هم به آنها بیاندازید.
اگر نیاز دارید آن را به صورت سیستماتیک فرا بگیرید،گام به گام و همراه با محاسبه- IFRS Kit  را به شما پیشنهاد می کنم.
۲-اصلاحیه  IAS19lمزایای کارکنان
این اصلاحیه با تغییرات طرح مزایای تعریف شده مثل اصلاحیه طرح،کاستن وتسویه ارتباط دارد.
در هر کدام از این تغییرات باید مسئولیت طرح مزایای تعریف شده را مجددا اندازه گیری نمایید این حتی پیش از تغییرجدیدِ IAS 19 مشخص بود.
با این حال، بروزرسانیِ IAS19  تجویز می کند که شما مجبورید همان فرضیات را برای محاسبه ی هزینه خدمات جاری و بهره خالص برای دوره پس از تغییر استفاده کنید همانطور که برای خودِ ارزیابی مجدد استفاده کرده بودید.(بدون فرضیه اصلی).
نسخه بروز IAS19 همچنین تاثیر ِتغییرات برنامه رادر سقف دارایی شفاف سازی کرد.(اصلاح،کاستن یا تسویه).
۳- اصلاحیات برIFRS 3 ترکیب های کسب و کار و IFRS 11  عملیات مشترک
خصوصا:
اگر یک واحد کنترل واحد دیگری که دارای عملیات مشترک بوده به دست آورد(عملیات مشترک تبدیل به شرکت فرعی می شود)،آنگاه شرکت اصلی حتما بهره ای را که پیشتر در شرکت فرعی نگاهداری می شد را مجددا ارزیابی می کند.
اگر واحد کنترل مشترک واحد دیگری را که عملیات مشترک دارد به دست بیاورد،آنگاه سرمایه گذار بهره ای را که در عملیات مشترک وجود داشته، اندازه گیری مجدد نمی نماید.
۴- اصلاحیه در زمینه IFRS 9 ابزارهای مالی
بله، بالاخره رسیدیم به چیزی که منتظرش بودید.
استاندارد IFRS9  از ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی شده با این حال پس از یک سال برای آن اصلاحیه ای داریم.
این اصلاحیه مرتبط با طبقه بندیِ دارایی های مالی خاصی است یعنی آنهایی که گزینه های پیش پرداخت خاص دارند.
 اجازه بدهید اندکی بیشتر توضیح دهم چون سﺌوالات بسیاری در مورد این که جبران منفی در گزینه ی پیش پرداخت چیست دریافت نموده ام.
باید دارایی های مالی را به شیوه هزیته مستهلاک شناسایی کنید وقتی آنها از عهده دو تست بر می آیند:
*تست مدل کسب و کار و تست مشخصات جریان وجوه نقد  قراردادی
با این حال هنگامی که قرض دهندگان(بانک ها در بیشتر موارد) وام هایی با مشخصات پیش پرداخت با جبران منفی اراﺋه می دهند،مساله آن است که جریانات وجوه نقدی که از چنین وام هایی احتمالا تنها پرداخت اصل و بهره را اراﺋه ندهند و بنابراین وام برآورنده تست مشخصات جریان وجوه نقد قراردادی نخواهد بود.
در نتیجه، همه وام ها با ویژگی های پیش پرداخت مشابه نمی توانند به عنوانِ هزینه مستهلک طبقه بندی شوند.
ویژگیِ پیش پرداخت با جبران منفی چیست؟
ویژگیِ پیش پرداخت به معنای آن است که قرض گیرنده می تواند وام را زودتر از جدول اصلی بازپرداخت نماید.
گاهی، قرارداد می تواند به قرض گیرنده اجازه دهد وام را به مقدار محاسبه شده بر مبنای ارزش منصفانه وام باز پرداخت کند(یعنی جریانات وجوه نقد تخفیف داده شده با نرخ جاری بازار) نه با هزینه مستهلکش.
در چنین موردی ممکن است ارزش منصفانه وام در تاریخ باز پرداخت کمتر از مبلغ بالای اصلی باشد و قرض دهنده به شکلی موثر مجبور است پرداخت کمتر را قبول کند.
در این مورد، قرض دهنده در واقع برای قرض دهنده جبران می کند یا اگر بخواهیم دقیق بگوییم- این پیش پرداخت شامل بعضی بخش هایی می شود که جبران از قرض دهنده به قرض گیرنده هستند.
و دقیقا این جبران یک مشکل است چون اراﺋه دهندﮤ جریانات وجوه نقدی که صرفا از پرداخت های بهره و اصل پول بر می خیزند نیستند.
اصلاحیه اخیر IFRS 9 این استثنای به اصطلاح با طیفِ باریک را به قوانین طبقه بندی معرفی کرد بدین معنا که دارایی های مالیِ مشابه می تواند با هزینه مستهلک شده یا ارزش منصفانه از طریق سایر درآمد جامع اندازه گیری شود.
گذشته از تغییرات مرتبط با طبقه بندیِ دارایی های مالی با گزینه های پیش پرداخت،این اصلاحیه همچنین حسابداری برای اصلاح بدهی های مالی را شفاف سازی کرد.
اصلاحیه IAS12  مالیات بردرآمد
اصلاحیه در IAS12  بیشتر شفاف سازی است تا تغییری عمده.
 این اصلاحیه شناسایی و اندازه گیری مالیات جاری و معوق را برسود سهام شفاف سازی می کنند.
5-اصلاحیه بر IAS 23  قرض گرفتن هزینه ها
IAS 23  توسط شفاف سازی اصلاح شد. اگر هر نوع قرض گرفتن خاصی پس از آماده بودنِ داراییِ مربوطه معوق باقی بماند آنگاه این قرض بخشی از قرض گیری های عمومی می شود.
این بدان معنا است که شما باید نرخ سرمایه گذاری بر قرض گیری های عمومی را با گرفتن قرض خاص برای داراییِ تکمیل شده به حساب محاسبه نمایید(در صورت معوق بودن).
استانداردها و اصلاحیه های اجرایی از اول ژانویه ی ۲۰۲۰ و بعد از آن
اجازه بدهید پیشرفت های جدید در در HFRS که در آینده نزدیک، از ۲۰۲۰ و پس از آن قابل کاربرد خواهد بود را برایتان جمع بندی نمایم:
۱-استاندارد جدید IFRS17 که در سال ۲۰۱۷ صادر شد
استاندارد جدید بیمه IFRS17  با عنوان قراردادهای بیمه در سال ۲۰۱۷ با تاریخ اجرای ۱ ژانویه ی 2021 صادر شد اما IASB از پیش گام هایی را برای به تعویق انداختن به کارگیری آن تا سال ۲۰۲۲ بر داشته است.
این استاندارد جایگزینِ IFRS4 یعنی قراردادهای بیمه خواهد شد.
۲-اصلاحیه در ترکیب های کسب و کار  IFRS3: 
جدیدترین اصلاحیه تعریف جدید کسب و کار را به همراه دارد.
بسیار حاﺋز اهمیت است که  بینِ موقعیتی که یک سرمایه گذار یک کسب و کار را کسب می کند یا وقتی که یک سرمایه گذار تنها گروهی از دارایی ها را کسب می کند تمایز قاﺋل شویم.
دلیل این مساله آن است که روش حسابداری برای اکتساب جدید بستگی به چیزی که هست دارد:
اگر یک کسب و کار اکتساب کنید باید پس از آن روش تلفیق کامل تحت IFRS 3  را به کار بگیرید.
اگر گروهی از از دارایی ها را کسب کنید آنگاه روش حسابداری متفاوتی را به کار می گیرید. مثلا تحت /iAS16 املاک، کارخانه و تجهیزات یا تحت  IFRS 11(عملیات مشترک) یا سایر موارد.
اصلاحیه جدیدِ IFRS3 تنها ضمیمه الف با ضوابط تعریف شده را تغییر داد راهنمای کاربرد و مثالهای مصوّر-فلذا بدونِ هیچ تغییری درخودِ بندهای استاندارد.
تغییرات، الزاماتِ اکتسابی را که باید تبدیل به کسب و کار شود شفاف سازی کند و راهنمایی هایی و مثال های مصور اراﺋه دهد.
من مقاله یا پادکستی در این مورد اراﺋه خواهم داد.
این تغییر از اول ژانویه ۲۰۲۰ اجرایی خواهد بود.
۳-اصلاحات بر روی IAS1  و IAS8.
اصلاحیه مربوط به تعریف اطلاعات با اهمیت می شود.
طبق تعریف جدید، اطلاعات در صورتی با اهمیت است  که حذف، ابراز اشتباه یا نا مفهوم کردن آن بتواند به شکلی منطقی تاثیری را که بر تصمیم هایی که استفاده کنندگان اولیه صورت های مالیِ عمومی بر آن صورت های مالی می گیرند تحت تاثیر قرار دهند که اطلاعات مالی را در خصوص یک واحد گزارشگر خاص اراﺋه می دهند. 
آیتم های جدید در یک تعریف در بالا برجسته شده اند و همانطور که می توانید ببینید،تعریف دقیق تر شد.
در ارتباط با اهمیت،مایلم توجه تان را به بیانیه به کارگیریِ ۲ جلب کنم که در سپتامبر ۲۰۱۷ صادر شد به نامِ انجام قضاوت در موردِ اهمیت.
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان