مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 15 تير 1401 | Wednesday, July 6, 2022

 

IFRS ، موارد انتصابی را به شورای مشاورۀ IFRS از سال 2020 اعلان کرد

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399

هیئت امنای بنیاد IFRS، انتصابِ 6 سازمان جدید، و انتصاب مجدد 12 سازمان را تایید نمود.

IFRS ، موارد انتصابی را به شورای مشاورۀ IFRS از سال 2020 اعلان کرد
IFRS ، موارد انتصابی را به شورای مشاورۀ IFRS از سال 2020 اعلان کرد
بخش اخبارمقررات
28 نوامبر 2019
موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمۀ:ستار شکری
هیئت امنای بنیاد IFRS، انتصابِ 6 سازمان جدید، و انتصاب مجدد 12 سازمان را تایید نمود.
سازمان های جدیدا منتصب شده  شامل "”Bayer،"Eumedion:یومدیون"،"موسسۀ حسابداران خبرۀ ژاپن(JICPA)"،"هیئت استاندارد های حسابداری مالزی:( MASB)"،"S&P Global Ratings" و دانشگاه ِ "زیامن:Xiamen". تمامی ِ موارد انتصاب از تاریخ اول ژانویه 2020 قابل اجرا خواهند بود و این برای یک دورۀ سه ساله خواهد بود. IFRS همچنین فهرست اعضایی از شورا را که  در انتهای دورۀ خود بیرون می آیند منتشر ساخت.نام رئیس جدید نیز در زمان مقتضی اعلان خواهد شد.
کار شورای مشاورۀ IFRS، عبارتست ازارائۀ مشاوره به هیئت امنای بنیاد IFRS که مسئول نظارت و راهبری ِ IASB، و مسائل استراتژیک و فنّیِ  IASB  است.این شامل نمایندگانی از  بیش از40 گروه می شود که تحت تاثیر و علاقه مند به گزارشگری مالی بین المللی هستند من جمله چهره های آکادمیک، تحلیل گران، حسابرسان، سرمایه گذاران، ارائه دهندگان، پیکره های حسابداری ِ حرفه ای، قانونگذاران و استانداردگذاران. عضویت ِ شروع توسط سازمان مربوطه برگزار می شود و نه توسط ِ نمایندگان خاصّش.EC، JFSA و SEC نیزدر جلسات شورا به عنوان ناظر شرکت می کنند.
---------------------------------------پایان---------------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان